Kontakt

ul. Pokrzywno 1 
61-315 , Poznań

Tel: 61 879-83-81
pokrzywno@osu.pl

Nasze zdjęciaEmail

Witamy na stronie DPS Pokrzywno.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu – Pokrzywnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek U. Rz. Dom terytorialnie przynależy do Poznania, choć usytuowany jest na jego obrzeżach. Pokrzywno leży w pobliżu trasy wyjazdowej do Katowic.. Pierwsze zabudowania przy skrzyżowaniu ulic Urszulanek i Pokrzywno to posesja Klasztoru Sióstr Urszulanek i tam mieści się Dom Pomocy Społecznej

W organizowaniu życia mieszkanek bierze się pod uwagę potrzebę aktywności, dostępu do kultury oraz podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich i umożliwianie innych kontaktów między personalnych. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu są uzależnione od sprawności fizycznej, psychicznej i wieku mieszkanek, uwzględnia się prawo każdej mieszkanki do intymnego i godnego życia, zachowania samodzielności, wyboru stylu życia i ochronę dóbr osobistych.

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. jest nastawiony na niesienie wsparcia mieszkankom w podeszłym wieku ich rodzinom, oraz osobom ze środowiska. Do tego Domu kierowane są również decyzją o umieszczeniu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Siostry Seniorki, gdyż Zgromadzenie doświadcza także problemów związanych z procesem starzenia się.

Dom daje ofertę usług:

  • terapia zajęciowa,
  • rehabilitacja,
  • opieka lekarska,
  • opieka pielęgnacyjna,
  • opieka duszpasterska,
  • zajęcia kulturalno- oświatowe,
  • posiłki zamawiane i dostarczane do Domu przez catering.

 

Dom Pomocy Sióstr Urszulanek funkcjonuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek U.Rz. i realizuje zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Na swą działalność otrzymuje dotację z Urzędu Miasta Poznań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.